Szövegek

A Romániai Magyar Zenetársaság

A Romániai Magyar Zenetársaság (RMZT) bejegyzett nonprofit civilszervezet, a Magyar Zenei Tanács tagja.

Tevékenységi köre a kortárs és klasszikus magyar zeneművek, jelentős személyiségek, zeneszerzők, előadóművészek bemutatása, hangversenyek, zenetudományi konferenciák, vetélkedők szervezése Erdélyben és a Kárpát-medencében. Emlékezetes volt a Kodály, Bartók, Liszt, Zsurka Péter, Vermesy Péter, Veress Sándor, Örkény, Dohnányi vagy a Mozart-Bartók Emléknapok. Népszerűek voltak zenei „beszélgetős-magyarázós” műhelyműsoraink.

Értéket képviselnek CD kiadványaink is, melyek egyrészt híres erdélyi archív felvételek digitalizálását jelenti, másrészt fiatal magyar előadóművészek népszerűsítését segítik elő.

Fontos célkitűzésünk ugyanakkor az erdélyi és kiemelten az egyetemi magyar zeneoktatás támogatása.

A Kolozsvári Magyar Zeneakadémia

Demény Attila

Az erdélyi magyar zenei intézmények között központi helyet foglal el a Zeneakadémia, amely biztosíthatja az egészséges és színvonalas zenei élet minőségét, és szakmai utánpótlását. Utánpótlást a zeneoktatás, a művészképzés és a kutatás számára. Alapvetően ezen a három területen megvalósuló szakemberképzéstől függ az erdélyi magyar zeneintézmények (zeneiskolák, kórusok, zenekarok, a Kolozsvári Magyar Opera stb.) és a zenei élet jövője.

 

Ebben, a szakma számára életfontosságú intézményben a magyar anyanyelvű képzés több mint húsz éve gyakorlatilag teljesen megszűnt. A Gheorghe Dima Zeneakadémia szenátusának jogilag kétes értékű, 1995-ös döntése, mely az addig kétnyelvű intézményt a 36-os kormányrendeletnek ellentmondva, és az egyetemi autonómiára való hivatkozással egynyelvű nemzeti intézménnyé nyilvánította, csupán a leépülési folyamat záródokumentumaként értékelhető. A módosított egyetemi charta szellemében a felvételiző diákokkal kötelezvényt iratnak alá, mely szerint el kell fogadniuk, hogy az intézményben az oktatás kizárólag román nyelven folyik (1. melléklet: A kötelezvény és a jelentkezési lap másolata). Történik mindez abban az intézményben, ahol a diákoknak közel a fele magyar, és évek óta a törtvény által biztosított magyar tagozat visszaállítását követelik (2. melléklet: A Kolozsvári Zeneakadémia 95 magyar diákjának beadványa és a követelésekkel egyetértő marosvásárhelyi, szatmári, sepsiszentgyörgyi, valamint kolozsvári zenei személyiségek névsora).

 

A Kolozsvári Konzervatórium majd 200 éves múltra tekint vissza, és a magyar zenei szakma intézményesülésében jelentős szerepe volt (3. melléklet: Demény Attila: Kolozsvár zenei életének intézményesülése – Aracsi Szalay Judit-prof. Romeo Ghiorchoiasiu tanulmánya nyomán).

 

Az anyanyelvi felsőfokú zenészképzés érdekében társaságunk, a Romániai Magyar Zenetársaság kötetnyi levelezést folytatott a Gheorghe Dima Zeneakadémiával, a tanügyminiszterrel, támogatta a diákok követeléseit, és megszervezte a tanárok, és elismert zenei személyiségek csatlakozását a fiatalok által megfogalmazott igényehez. (4. melléklet: A Romániai Magyar Zenetársaság beadványai).

 

1998-ban Genfben, az ENSZ Emberjogi Bizottsága Kisebbségi Munkacsoportjának 4. ülésszakán a Kolozsvári Bolyai Egyetem és a Kolozsvári Zeneakadémia helyzetét személyesen is bemutattam (5. melléklet: 4. Session of the Working Group on Minorities, Acting within the UN Comission on Human Rights, Geneva, May 24-29, 1998). A Kolozsvári Zeneakadémia magyar tagozatának helyzetéről pedig 1999 novemberében tájékoztattam a Magyar Zenei Tanácsot, mely az Európai Zenei Tanács tagja, és melynek 1998-tól az RMZT is tagszervezete.

 

Társaságunk ismeri és értékeli azokat a tervezeteket, melyek az anyanyelvi zenei felsőoktatás érdekében születtek a kilencvenes évek során (Angi István, László Ferenc és Szenik Ilona elképzelése a Gheorghe Dima Zeneakadémia magyar tagozatáról, Csiki Boldizsár: Magyar nyelvű alapítványi egyetem létesítésének terve Marosvásárhelyen stb). Mégis, a többéves eredménytelen küzdelem arra a következtetésre juttatott, hogy sürgősen olyan alternatív megoldást kell keresnünk, mely hosszú távon képes biztosítani az erdélyi magyar zenei élet önállóságát, versenyképességét, és európai színvonalát.

 

A Sapientia EMTE megalakulása lehetőséget kínált a felsőfokú zenei képzés újraindítása számára is, különösen, hogy az intézmény létrehozásakor egyértelmű prioritásként szerepelt a magyar tannyelvű egyetemi képzés kiépítése olyan szakterületeken, ahol ez hiányzik az állami képzésből, vagy ha jelen is van, nem megfelelő színvonalú. Ezeknek a prioritásoknak a szellemében 2000. májusában elsőként nyújtottuk be a magyar nyelvű zenei felsőfokú oktatás előkészítésére vonatkozó pályázatunkat a Sapientia Alapítványhoz. Vállat feladataink között szerepelt a Zeneművészeti Kar beindítására vonatkozóan négy szak – Operaénekes és énektanári Szak, Zenetudományi szak, Zeneszerzői szak és Iskolai zenetanár és karvezető szak – akkreditációs dossziéjának elkészítése. Ezt a pályázatot a Sapientia EMTE Kuratóriuma 2000. év végén jóváhagyta.

 

A pályázat jóváhagyása után Tonk Sándor rektor azt javasolta, hogy túl költséges lenne elindítani egyszerre mind a négy szakot, dolgozzuk ki egyelőre egy szaknak az akkreditációs dossziéját. Az operénekes és énektanár szak mellett döntöttünk, egyrészt, mert az operaénekes utánpótlás igénye volt a legégetőbb, másrészt, mert ennek a képzésnek létezik Kolozsváron háttérintézménye: a Magyar Opera. Ez az akkreditációs dosszié 2001 májusára készült el.

 

Ezt a dossziét azonban a Sapientia EMTE nem nyújtotta be a bukaresti Akkreditációs Bizottsághoz, arra való hivatkozással, hogy szerencsésebb volna még két szakot kidolgozni – zenetudományit és zenepedagógiait – és a három szakot egyszerre akkreditáltatni Bukarestben. 2001 novemberére elkészült a Zenetudományi szak és Zenepedagógiai szak dossziéja is.

 

Ezt követően a Sapientia Alapítvány kérésére és javaslatai alapján mindhárom akkreditációs dossziét többször átdolgoztuk (formai igazítások, tantervek, szakirányok egyeztetése, átdátumozás a 2002-2003-as tanévre, költségvetések stb.). Ezeket végleges formában 2002. szeptemberében adtuk át a Sapientia megbízottjának, Tonk Mártonnak.

 

Ezek az akkreditációs dossziék mindmáig nem jutottak el a bukaresti Akkreditációs Bizottsághoz, és a Zeneművészeti Kar létrehozása a Sapientián belül háttérbe szorult, és lassan de biztosan lekerült napirendről. Ennek a hátterét nem ismerjük, és érthetetlen is, hisz 2000-ben még úgy tűnt, megvalósítható lesz, hogy a Bocskai Házban a Zeneművészeti Kar is helyet kapjon, ahol múltjára, értékeire és hagyományaira való tekintettel 1948-tól helyet adott neki a román állam.

 

2003 elején – a Zeneművészeti Kar ügyének újbóli napirendre tűzése érdekében – konferenciát szerveztünk Az erdélyi magyar zenei felsőoktatás helyzete címmel. A konferenciát nagy érdeklődés övezte. Batta András a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora és Tihanyi László rektor-helyettes, Csengery Adrienne, a Magyar Zenei Tanács elnöke, Sebő Ferenc, a budapesti Hagyományok Háza művészeti igazgatója, valamint az erdélyi zenei élet jeles képviselői mindannyian kiálltak a kolozsvári magyar nyelvű, felsőfokú zeneoktatás ügye mellett. Bár a Sapientia termet biztosított a tanácskozás számára, a Kárpát-medencei magyar szakmai elit semmilyen érve, sem pedig erkölcsi kiállása nem tudta befolyásolni az egyetem vezetőségének elutasító álláspontját, és később sem tűzte napirendre a Zeneművészeti Kar létrehozását – annak ellenére, hogy az akkreditációs dossziékat ők rendelték, ők finanszírozták, és ezek el is készültek. Mindazonáltal szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak – elsősorban Fischer Fülöp Ildikónak és Sorbán Angellának – a kolozsvári magyar nyelvű zeneakadémiai oktatás újraindítása érdekében nyújtott önzetlen segítségéért.