Zilele Muzicii din Transilvania

„Continuarea tradiţiei” în spiritul testamentului creaţiei lui Kodály, Bartók, Dohnányi, Veress, Ligeti.

Festival Cultural Clujean la 14-18 noiembrie 2017.

Curator principal: Dl. Mile Lajos, Consulul principal la Cluj

Activitatea Societăţii Muzicienilor Maghiari din România (SMMR) se concentrează asupra prezentării iluştrilor compozitori maghiari, a interpeţilor, a talentelor tineri în cadrul unor concerte, organizare de zile comemorative, festivaluri, concursuri, conferinţe, workshopuri.

Începând din 1995 ne-am concentrat asupra unei singure personalităţi (Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi, Veress, Ligeti). Asemenea manifestări au fost Zilele Comemorative Bartók (1995), Zilele Comemorative Kodály (1997), Zilele Comemorative Zsurka Péter (1999), Zilele Comemorative Balogh Ferenc (2000), Zilele Comemorative Vermesy Péter (2008), Zilele Comemorative Franz Liszt (2011), Concerte memoriale Veress Sándor (2013), Ligeti-Workshop (2013), Zilele Comemorative Dohnányi (2015) şi Zilele Comemorative Mozart-Bartók (2016).

Pe parcurs s-a dovedit a fi din ce în ce mai clar că este practic de-a prezenta în spiritul continuităţii creative „continuarea tradiţiei”, profesor-discipol, tradiţie şi viitor, este folositor a introduce în conştiinţa comună transilvană această comunitate spirituală, creativă, independent de faptul că în fond fiecare personalitate şi-a parcurs cariera creativă internațională suverană. Ştiinţa muzicală maghiară contemporană şi rezultatele sale excepţionale ne-au întărit în convingerea că istoria muzicii maghiare s-ar putea şi poate fi interpretată în mod autentic în contemplarea „testamentării tradiţiei”.

La acest Festival SMMR a invitat personalităţile proeminente ale vieţii muzicale maghiare – formaţii, interpreţi, muzicologi, cercetători – să ne împrătăşească dimensiunile incredibile ale testamentului nostru muzical.